Auteurs Plenty

Plenty is geschreven door oud-docent en onderwijs-auteur Beate Plenter in samenwerking met Theo Labrujere. Vele andere deskundigen hebben echter direct of indirect bijgedragen aan het tot stand komen van Plenty. We noemen:

Hoofdauteur: Beate Plenter

Beate Plenter (1939) gaf jarenlang les op verschillende scholen. Zij was verbonden aan een Daltonschool voor het MBO in Meppel. In de tachtiger en negenter jaren werden opleidingen gecreŽerd voor de 16- tot 20-jarigen. Zij werkte als Dramadocent en was Leerlingbegeleider. De school was een levendige en warme gemeenschap met enthousiaste werknemers en leerlingen. Problemen werden door de collega's samen opgelost op een pedagogisch verantwoorde en originele manier. Het mentorraat van derdejaars over eerstejaars en een methode waarin de leerlingen zichzelf beoordeelden met commentaar van de leraren zijn voorbeelden van de aanpak op deze school. De uitgangspunten van het Daltononderwijs (de begrippen vrijheid in verantwoordelijkheid, samenwerking, zelfstandigheid, initiatief en een kritische houding) werden door haar uitgewerkt en gebruikt.

Het vak Drama gaf zij een uitgangspunt mee als vormend en spelend leren via thema's. Samen met Theo Ybema schreef zij het boek: De Vertrouwensrelatie met Drama als Methodiek. In het vak Omgangskunde (agogiek) werkte zij veel met spel. Een grote ervaring in het omgaan met leerlingen was het gevolg. Na haar pensioenering schreef zij twee boeken die bij uitgeverij Kluwer/Samson werden uitgegeven. Zelfbewust Docent Zijn en Naar een goede Samenwerking (hoe te functioneren als collega.) De boeken hebben als thema zelfcoaching en/of begeleiding bij intervisie.

In 2002 begon zij aan Plenty (zoals leerlingen haar op school noemden) en bundelde daarin al haar kennis en ervaring. Het is bedoeld als hulp en vraagbaak voor leerkrachten van het voortgezet onderwijs. De vraag van de leerkracht is het uitgangspunt voor gebruik. De pedagogische uitgangspunten zijn altijd het bevorderen van groei en welzijn van de leerling Ťn het bevorderen van groei en welbevinden van de leerkracht.

Co-auteur: Theo Labrujere

Theo Labrujere (1961) is als co-auteur gevraagd om in Plenty ook een organisatiekundig perspectief te kunnen bieden. Theo heeft gewerkt als project manager, leidinggevende en consultant in veeleisende omstandigheden voor werk- en opdrachtgevers als IBM, Stork, Oracle en Berlitz. Hij heeft ervaring met kwaliteitsprocessen, dienstenmarketing en reorganisatie- en implementatietrajecten. De marketingformule en het achterliggende dienstverleningsconcept van Plenty is van hem afkomstig.