Plenty Onderwijskracht Online! biedt online coaching en is een vraagbaak voor pedagogisch-didactische kwesties om het functioneren van leraren en scholen te ondersteunen. Plenty biedt de leraar een hart onder de riem en is een positieve stimulans voor de gehele leeromgeving. Plenty wordt aangeboden via een website en is bestemd voor:

Plenty ondersteunt u of uw school bij het werken met leerlingen in het PO, VO en MBO waarbij het accent ligt op de 10- tot 20-jarigen. Voor EUR 25,70 per jaar hebt u al toegang als individuele gebruiker. Meer weten?