Plenty voor scholen

Plenty biedt scholen de volgende voordelen:

Klik op de onderstaande links om beter te begrijpen waarom we dit allemaal beloven:

Persoonlijke coach

Plenty bevat honderden artikelen die een praktisch antwoord bieden op vragen die leven in de school over bijvoorbeeld pestgedrag, ordeproblemen, samenwerking, of de sfeer in de klas. In Plenty vindt u snel een antwoord op uw vragen aan de hand van zoekcriteria. Uniek is dat het gewenste antwoord vanuit verschillende invalshoeken gegeven kan worden. Zo kunt u een probleem bijvoorbeeld benaderen vanuit individueel leerlinggedrag, maar ook vanuit de optiek van de docent of de organisatie. Dankzij de vraag- en antwoordsystematiek ontstaat een dialoog die de docent een vorm van supervisie verleent. Teamleiders en directieleden vinden er onderwerpen die kunnen dienen als begin voor (interviserend) overleg. Ook is thema-selectie mogelijk op bijvoorbeeld "de beginnende docent" of "de bta-docent".

Kenniscentrum en vraagbaak

Plenty bevat meer dan 400 (!) items over de meest voorkomende praktijk- en lessituaties in het onderwijs. Maar er is meer! Plenty bevat checklists, methoden en technieken, oefeningen, formulieren, en opdrachten:

Tekst en uitleg over het gebruik en achtergronden van Plenty.

Altijd actueel

Een deskundige, hoe ervaren ook, kan niet alles weten. Plenty is daarom opgezet als een interactief systeem. Gebruikers van Plenty kunnen vragen stellen of zelf relevante teksten (opmerkingen, tips, ervaringen, enz.) toevoegen aan de database. Bovendien wordt Plenty op basis de vragen van docenten verder verfijnd en verdiept door de auteurs. Zo wordt het systeem vrijwel direct aan de actualiteit en de behoeften van de gebruikers aangepast en kunnen goede praktijkervaringen ("best practices") snel worden gedeeld met anderen!

De relevantie van de geboden informatie wordt dus enerzijds bepaald door de praktijk, anderzijds wordt de informatie, -indien noodzakelijk- getoetst door een team van deskundigen op relevante vakgebieden.

Integrale ondersteuning van de school

Plenty plaatst de problematiek van de docent in een breed perspectief. Goed onderwijs bestaat immers niet alleen uit goed lesgeven, maar ook uit goed managen, goed personeelsbeleid en goede voorlichting. De aanpak van Plenty kenmerkt zich door een brede, integrale visie op het onderwijs. Het co-auteurschap van Theo Labrujere stond garant voor een nuchtere organisatiekundige optiek. Leidinggevenden en schoolleiding vinden in Plenty daarom tevens vele artikelen over:

Een gebaar van de school aan haar medewerkers

Met Plenty ondersteunt de school(leiding) haar medewerkers in de frontlinie. Er zijn maar weinig leraren die het vak komt "aanwaaien". De omgang met leerlingen, collega's, de schoolorganisatie en het eigen functioneren van de leraar vragen erg veel aandacht, van de leraar zelf, maar ook van de leidinggevenden in de school. Structurele aandacht geven aan de gevechten die een leraar soms moet leveren is voor de leiding een enorme opgave. Een deel van die aandacht kunt u nu delegeren: Plenty kan altijd bevraagd worden op pedagogisch-didactische kwesties als een geïsoleerd geval en/of in samenhang met het functioneren van de leraar zelf, de collega of de school.

We kunnen het niet bewijzen, maar geloven dat Plenty de kracht in zich heeft om de sfeer en dynamiek van een school te verbeteren. Dit resulteert dan uiteindelijk in minder ziekteverzuim, minder klachten, geringer personeelsverloop, betere relaties. Om dit te bereiken moet Plenty intensief worden gebruikt, en door de schoolleiding als instrument voor organisatieverandering worden gezien. Gaat u dat te ver, dan kunt u Plenty zien als "een gebaar" van de school aan haar medewerkers: u ondersteunt uw medewekers in de dagelijkse praktijk. Plenty bevordert de positieve krachten in de leeromgeving als superviserende en interviserende coach op de achtergrond, maar wel altijd beschikbaar!

Instrument voor organisatieverandering

U kunt Plenty heel goed op ad-hoc-basis gebruiken, maar ook structureel, bijvoorbeeld als instrument in reorganisaties, cultuuromslag en sfeerverbetering. Zo worden in Plenty de statistieken bijgehouden van de trefwoorden die door de gebruikers van Plenty worden gezocht: veel geraadpleegde begrippen geven een indicatie van de problematiek of de sfeer op de school. De statistieken (geanonimiseerd) zijn voor het management van de school beschikbaar. Tevens is ondersteuning mogelijk door:

Counselling voor leraren

De situatie op school, in het team of in de klas kan soms wanhopig makend zijn. Leraren kunnen het zwaar te verduren hebben of ze willen misschien gewoon graag eens hun verhaal kwijt. In zulke gevallen is het een uitkomst wanneer de school helderheid en ruimte kan bieden in de vorm van counselling door een relatieve "buitenstaander". Beate Plenter is graag bereid de leraar telefonisch terzijde te staan. Counselling is minimaal 15 uur beschikbaar voor scholen tegen een vast uurtarief (Euro 70,-). Counselling is mogelijk op vaste tijden per week, bijvoorbeeld op dinsdagmiddag van 16.00- 18.00 uur. Uiteraard worden deze tijden in overleg vastgesteld. Alleen de naam van de school en het aantal minuten dat is verbruikt, niet de persoonsgegevens, worden geregistreerd. Na betaling ontvangt u een telefoonnummer dat beschikbaar is op de overeengekomen uren. Wanneer het aantal ingekochte uren is verbruikt wordt uw school hierover geïnformeerd. Counselling kan worden ingekocht in blokken van 15 uur.

Trainingen

Ter ondersteuning bij organisatiebreed gebruik van Plenty en/of veranderingsprocessen op school worden, in samenwerking met Touché Training & Coaching trainingen aangeboden. Plenty hanteert als uitgangspunt dat het persoonlijk handelen, het zelfbewust docent zijn bepalend is voor de sfeer op de school. Plenty is geen trucje of systeem dat gevolgd kan worden om alles naar wens te laten verlopen. Plenty helpt wel bij het scheppen van de bedding van de rivier, maar u bepaalt zelf de koers. Neemt u voor meer informatie contact op met Stg. Decennium Meppel.

Subsidies

Het advies van de onderwijsraad luidde: "Toerusten = Uitrusten". Plenty rust toe, niet alleen de docent, maar ook het management. Plenty heeft invloed op, stimuleert, en ondersteunt zaken als:

De gelden voor Integraal Personeelsbeleid (IPB) en de schoolprofielbudgetten hanteren doelstellingen die door Plenty worden ondersteund.

Kortingen op schoolabonnementen

Zoeken naar papiertjes, in memo's en losbladige systemen of eindeloos surfen op internet behoort tot het verleden. Plenty is te gebruiken door iedereen die een internet-aansluiting en e-mailadres heeft, zodat u altijd uw vraag aan Plenty kunt stellen. Thuis, op school, wanneer u maar wilt.

Gebruikstrainingen zijn niet nodig, er zijn geen installatiekosten, en vrijwel geen administratieve lasten: alleen een eenmalige registratie van e-mailadressen is nodig. Vergelijkbare producten hebben deze voordelen niet en zijn ook nog eens aanzienlijk duurder. De Total Cost of Ownership is dus glashelder en ook nog eens erg laag.

Tarieven voor scholen
Aantal leraren/
gebruikers
:
1-10
(indiv. abon.)
11-25
(school)
26-50
(school)
51-100
(school)
>100
(school)
Proefabonnement
(3 maanden)
:
per gebruiker per maand
(het abonnement wordt automatisch beëindigd)
1,- 1,- 1,-. 1,- p.o.a.
Jaarabonnement:
per gebruiker per maand
1,80 1,70 1,60 1,50 p.o.a.
Optioneel:
Inleidende presentatie
(Beate Plenter)
300,-
Optioneel:
Telefonische/E-mail counselling per 15 uur à Euro 70,- per uur
1050,-
Optioneel:
Training per dagdeel
p.o.a.
Voorbeeld: toegang tot Plenty voor 50 gebruikers kost dus 50 x 1,60 is Euro 80,- per maand. Genoemde tarieven zijn in Euro's (excl. 19% BTW). Prijswijzigingen zijn voorbehouden. P.o.a.= Prijs op aanvraag.

 


Kortom, Plenty kost u nauwelijks moeite maar mobiliseert heel veel onderwijskracht voor een gering bedrag per medewerker!

Ik wil daarom graag:

Direct een demo-account aanvragen zodat ik (een deel van) Plenty twee weken lang vrijblijvend kan gebruiken.

Direct voor mijzelf een proef- of jaarabonnement bestellen.

Direct voor school een proef- of jaarabonnement bestellen (max. 100 gebruikers).

Per e-mail contact opnemen om een offerte te vragen (bij meer dan 100 gebruikers) en/of een nadere afstemming van mijn wensen.

Eerst meer voorbeelden zien van het materiaal in Plenty.

Een abonnement geeft u recht op:

De kleine lettertjes

Organisatieverandering

Het gebruik van Plenty en/of veranderingsprocessen in de school kan desgewenst door trainingen en counselling-uren worden ondersteund. Deze zijn niet in het Plenty-abonnement inbegrepen!! De standaardopties zijn: