Gebruik en achtergronden van Plenty

Plenty wil primair een vraagbaak-functie en/of de rol van online coach vervullen in de dagelijkse praktijk van de docent of teamleider. Aan de hand van trefwoorden of een zoekopdracht kan de docent naar het antwoord zoeken op zijn vraag. Pedagogische uitgangspunten, didactische mogelijkheden, groepsdynamische processen, maar ook de omgang met ouders en organisatiekundige vraagstukken zijn enkele voorbeelden van de thema's die met Plenty gemakkelijk zijn te traceren. De uitleg die bij alle trefwoorden wordt aangetroffen kan werken als een prikkel of "reminder" die kan bijdragen de gewenste actie uit te voeren. De eigen inzichten zijn van belang en kunnen helpen de gezochte koers en handeling snel te interpreteren en te gebruiken. Deze begeleidingsvorm heeft als voordeel dat het werkritme van de docent niet wordt verstoord en dat deze past in de dagelijkse actualiteit. De docent kan de informatie direct voor zich zelf benutten maar ook in zijn of haar dialoog met teamleden, ouders of leerling(en). Het taalgebruik in Plenty is hierop aangepast.

Kwaliteit

Kwaliteit ontstaat door een gewenste en gerichte strategie te volgen en dus is het nastreven van continu´teit in het handelen belangrijk. Het steeds benadrukken en consequent uitvoeren van de doelen en pedagogische uitgangspunten zal bijdragen aan het ontdekken en gebruiken van de mogelijkheden van de leerling. Voor de docent die leerprocessen begeleidt, kan het toevoegen van zijn eigen mogelijkheden en die ten dienste stellen van het leerproces van de leerling steeds bevredigender gaan werken. Plenty kan de docent helpen begeleider te zijn bij het boeiende proces dat ontstaat door de groei van de leerling te volgen en daaraan vooral plezier te beleven en energie en voldoening voor terug te ontvangen. Ook de groei van de docent en het goed gebruiken van zijn/haar mogelijkheden is een doel van Plenty dat de begeleidende rol van iedere docent benadrukt.

Uitgangspunten

Ieder vermogen of talent is kostbaar. Voor het individu omdat een gelukkig leven altijd te maken heeft met het gebruiken van talent, vermogen, kracht en daaraan plezier beleven. Voor het geheel is het van belang dat elk talent, elk vermogen van mensen gezien en gebruikt kan worden om het geheel te dienen.

De school is een gemeenschappelijke ervaring van alle mensen. De docent die het schoolprogramma uitvoert en die als begeleider moet functioneren van het individu en van de gemeenschap die een klas of school is, is een cultuuroverdrager bij uitstek. De docent moet daarvoor ruimte en ondersteuning krijgen en verdient het respect te ontvangen.

Diagnose/duiding

Als docent en begeleider wordt er van u gevraagd gedragingen en verschijnselen te duiden of te diagnosticeren. Als docent bekijkt u mensen en situaties en moet u conclusies trekken na uw diagnose. Van uw opmerkingsvermogen en het vermogen tot het combineren van observaties zijn velen afhankelijk. Zorgvuldig kijken en luisteren kan maken dat u tot goede oplossingen kunt komen. Plenty kan u helpen de combinaties te maken die van belang zijn. Stel uw diagnose zorgvuldig, dan is het halve werk al gedaan. De Penty-methodiek in een notedop kunt u vinden op "het spiekbriefje voor docenten".